Regulamin sklepu

Zakup produktu cyfrowego

Klient nabywa niewyłączną licencję na Projekt. Uzyskuje wówczas prawo do korzystania z Projektu na określonych polach użytkowania, np. upublicznianie go w Internecie w celu promowania swojej firmy, drukowanie materiałów reklamowych z wykorzystaniem Produktów. Taka umowa nie wymaga formy pisemnej zgodnie z polskim prawem. Nie nabywasz praw autorskich do Projektu ani nie nabywasz go na wyłączność, mogę sprzedać prawa autorskie do Projektu innej osobie, udzielić mu wyłącznej licencji lub udzielić niewyłącznej licencji jednej lub wielu osobom. Z reguły licencja niewyłączna będzie dotyczyła szablonów. Nie składaj ponownie obrazów i nie publikuj ich na Pixabay ani w żadnej innej witrynie z zasobami projektowymi, za darmo lub na sprzedaż. Nie używaj moich produktów do tworzenia cyfrowych produktów pochodnych, łączenie obrazów w celu tworzenia nowych grafik czy szablonów lub obrazków clipart, które publikujesz bezpłatnie lub na sprzedaż, jest niedozwolone. Obrazy muszą być używane w gotowych, kompletnych produktach (np spłaszczone z tłem), które zostały zmienione w znaczący sposób na podstawie materiału źródłowego. Jeśli nie wiesz, co stanowi zasób projektowy, a co gotowy projekt, zapytaj! Chętnie pomogę.

Każdy produkt cyfrowy zakupionym w moim sklepie możesz wykorzystywać do celów prywatnych (np do ozdobienia swojego bloga bądź wydrukować na kartce urodzinowej) a także do celów promocji i reklamy swojego biznesu, ale tylko w celu jego reklamy, a nie jako własny (zmieniony lub niezmieniony) produkt.

Zakup rozszerzonej licencji

Klient nabywa prawo do zwielokrotnienia produktu w celu stworzenia produktu wtórnego (cyfrowego lub materialnego) i odsprzedaży kolejnym klientom bez ograniczeń ilościowych.

Na przykład: zakup grafiki użytej do produkcji tkaniny i sprzedaż jej jako półproduktu lub gotowego produktu,

Każde komercyjne wykorzystanie CYFROWE, w którym sprzedajesz (lub rozdajesz za darmo) produkt cyfrowy, na przykład natychmiastowe pobranie, MUSI być sprzedawane w postaci spłaszczonego, kompletnego i gotowego projektu.

Nie możesz sprzedawać w takiej postaci, w jakiej jest, ani używać do tworzenia innych zasobów projektowania cyfrowego. Używanie mojej grafiki do tworzenia obiektów clipart, dokumentów cyfrowych, dodatków lub innych zasobów projektowych, które sprzedajesz lub rozdajesz za darmo. Jeśli nie masz pewności, czy użycie w twoim produkcie jest w porządku, zapytaj.

Zakup spersonalizowanego logo

Klient nabywa pełne prawa autorskie do projektu. Może wówczas korzystać z Projektu na wszystkich polach użytkowania, bez ograniczeń pamiętając o poszanowaniu praw autorskich autora Projektu. Kupując Projekt z Photo Designer, do skutecznego nabycia autorskich praw majątkowych niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem nieważności, co wynika z wymagań polskiego prawa autorskiego. Twoim obowiązkiem jest ustalenie prawa do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich i spełnienie wszystkich formalnych wymogów skutecznego nabycia. Jeśli kupujesz Projekt od Photo Designer, to prawo kraju, które według Twoich ustaleń uznajesz za odpowiednie dla umowy, decyduje o tym, jaką formę musi przyjąć takie nabycie praw autorskich, dlatego zalecamy kontakt z kompetentnymi doradcami ( np. radca prawny) w zakresie prawa autorskiego Jeżeli nie ustalisz z Photo Designer przepisów prawa, wówczas zastosowanie ma prawo polskie. Nawet w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych do Projektu, Photo Designer ma wieczyste i nieodwołalne prawo do korzystania z Projektu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych w takich dziedzinach użytkowania jak: promocja, marketing, reklama, serwisy internetowe prowadzone przez Karolinę Wiatrowską Fotorodzinną, wyświetlające Projekty na stronie w formie portfolio.

Zakup gotowego logo.

Klient nabywa SPERSONALIZOWANY projekt ale nie nabywa majątkowych praw autorskich, oznacza to, że logo może zostać zakupione i wykorzystywane także przez inne osoby (nie będzie to jednak identyczne logo, zostanie spersonalizowane pod kolejnego Klienta).

Różnica pomiędzy spersonalizowanym logo a gotowym logo jest taka, że personalizowane od początku do końca projektowane jest według wskazówek Klienta, a gotowe logo możesz zakupić spośród projektów w sklepie, a następnie spersonalizuję go np: dodając Twoje nazwisko lub nazwę firmy, nie ma jednak możliwości ingerencji w kształt i wygląd całego projektu.

Facebook
Facebook
Pinterest
Instagram