Summer session marketing template

15,00 

ENG:

 • contains 1 PSD file
 • easily customize texts (only big word „summer” is rasterized)
 • clipping mask, easy to drop your photoin (use Alt)
 • name of the fonts used included
 • photo is not included with this template
 • you will need basic knowledge of Adobe Photoshop to make changes in template
 • my products are created for photographic uses. These designs are copyrighted by PhotoDesigner – you can not resell, redistribute or share these template in whole or in part for any reason.
 • you can download purchased products 3 times, you have 3 months to do it.
 • this is a digital product only – no physical product will be sent
 • when you received my template, please check if you find wrong thing. Please report back to me. I’m happy to fix it for free.
 • due to the nature of this product, all sales are final and no refunds can be given.
 • PhotoDesigner is not responsible for any printing errors. Please double check your spelling and bleed lines when submitting for print. Sorry, we do not offer printer support.

If you have questions or need support please contact me, it will be happy to help you! 🙂

 

PL:

 • zawiera 1 plik PSD
 • łatwo dostosujesz tekst(tylko duże słowo „sumer” jest zrasteryzowane)
 • maska ​​przycinająca, łatwe upuszczenie zdjęcia (użyj Alt)
 • nazwa użytych czcionek w załączonym pliku dot. licencji
 • zdjęcie nie jest dołączone do tego szablonu
 • będziesz potrzebować podstawowej wiedzy o Adobe Photoshop, aby wprowadzać zmiany w szablonie
 • moje produkty są tworzone do użytku fotograficznego. Te projekty są chronione prawami autorskimi PhotoDesigner – nie możesz odsprzedawać, rozpowszechniać ani udostępniać tych szablonów w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu.
 • możesz pobrać zakupione produkty 3 razy, masz na to 3 miesiące.
 • jest to tylko produkt cyfrowy – żaden fizyczny produkt nie zostanie wysłany
 • po otrzymaniu mojego szablonu sprawdź, czy znajdziesz jakiekolwiek błędy. Zgłoś się do mnie. Z radością pomogę naprawić je za darmo.
 • ze względu na charakter tego produktu cała sprzedaż jest ostateczna i nie można uzyskać zwrotu środków.
 • PhotoDesigner nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukowania. Przed wysłaniem do druku sprawdź dokładnie swoją pisownię i linie spadu. Przepraszam, nie oferuję obsługi drukarki.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się ze mną, chętnie Ci pomogę!